Helsenæring – hva nå?

15. oktober arrangerer Radforsk, LMI, Novartis og Janssen et webinar og en podkastinnspilling om helsenæring i Norge og veien videre:

Helsenæring – Hva nå? Kliniske studier og privat-offentlig samarbeid i koronaens tid

Arrangører: Radforsk, LMI, Novartis og Janssen.
Tid: Torsdag 15. oktober kl 14:30 – 16:00.
Sted: Digital streaming fra Kaare Norum auditorium, Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark
Det vil bli lagt ut en podkastepisode i regi av podkasten Radium rett etter eventet er ferdig.
I november 2019 ble den lenge etterspurte Stortingsmeldingen om helsenæring vedtatt. Oppfølgingen skrider fram i form av en handlingsplan for kliniske studier, ulike tiltak for å innføre mer bruk av persontilpasset medisin og et politisk ønske om mer privat-offentlig samarbeid. Men går det fort nok?
God politikk for helsenæringen henger nøye sammen med god pasientbehandling, men har alle skjønt det? Har koronapandemien vekket en ny bevissthet om viktigheten av å satse på helsenæring, både for å ha god beredskap, men også fordi vi kontinuerlig vil være avhengig av innovasjon innen dette feltet?
Antallet kliniske studier gikk ned i 2019 også, som det har gjort i mange år før, innføring av nye legemidler tar lang tid og vi ligger langt bak våre naboland i innføring av persontilpasset medisin. Må det være sånn? Kan vi ikke satse slik svenskene og danskene gjør, og bestemme oss for at helsenæring, det er en næring vi skal leve av i Norge?
Derfor spør vi:
• Kan vi bruke koronakrisen som et mulighetsrom for omstilling og sterkere satsing på helsenæring?
• Hvordan kan vi stimulere til mer privat-offentlig samarbeid innen helsenæring?
• Hvorfor er det det fortsatt en nedgang i kliniske studier, og hvilke grep må vi ta nå for å snu trenden?
Kort sagt: “Helsenæring – hva nå?”

Program:

14:30 – 14:40
Podkasten Radium introduserer tema
Møteledere:
• Jónas Einarsson, administrerende direktør Radforsk
• Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig Radforsk
14:40 – 15:05
Norge har opplevd en nedgang i kliniske studier i en årrekke til tross for bred mobilisering. Kan koronapandemien bli vendepunktet?
Antall kliniske studier i Norge går stadig nedover. Skyldes det den strenge norske innkjøpspolitikken av legemidler, manglende infrastruktur eller andre forhold? Helse- og omsorgsdepartement jobber med en handlingsplan for kliniske studier, tar den de riktige grepene?
Deltagere:
• Lars-Petter Strand, medisinsk sjef Novartis
• Åslaug Helland, kliniker og kreftlege, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus
• Barbra Suter, Janssen
• Maiken Engelstad, avdelingsleder i Helse- og omsorgsdepartementet
15:05 – 15:20
Svenskene og danskene har skjønt at de må satse på livsvitenskap – hva kan vi lære av dem?
«Sverige skal være en ledende nasjon innen livsvitenskap.» Dette er marsjordren til Jenni Nordborg. Nordborg er direktør og nasjonal koordinator for det svenske livsvitenskapskontoret, som er en del av den svenske regjeringen.
• Jenni Nordborg, direktør og nasjonal koordinator for det svenske livsvitenskapskontoret
Danskene har på kort tid etablert Danish Genome Center, hvor de blant annet tilbyr helgenomsekvensering for å legge til rette for innføring av persontilpasset medisin.
• Bettina Lundgren, direktør i Nationalt Genomcenter
Hva kan vi lære av disse satsingene i Norge?
15:20 -15:50
Paneldebatt: Hva nå helsenæring?
Ledende eksperter og politikere på feltet debatterer momentene som er kommet opp om hva som må til for å få fart på helsenæringen i Norge.
Deltagere:
• Anne Grete Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet (invitert)
• Tuva Moflag, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, medlem av Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget
• Kristin Clemet, leder av Tankesmien Civita
• Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI
15:50 – 16:00
Oppsummering