Arendalsuka 2019: Helsenæring og genterapi

Radforsk var på Arendalsuka 2019 og arrangerte to live podkaster sammen med andre aktører innen helsenæring. I tillegg deltok administrerende direktør Jónas Einarsson i en rekke debatter og andre møter.

 

I år arrangerte vi podkast om helsenæring sammen med LMI, Janssen, Novartis og Forskningsrådet, samt en podkast om bruk av genterapi som kreftbehandling sammen med Kreftforeningen og Bioteknologirådet.

 

“Arendalsuka er en viktig arena å være tilstede på for Radforsk. Vi har etablert en viktig plattform med våre live podkaster her nede som trekker mye folk og blir sett og hørt i ettertid. Arendalsuka er og en viktig arena for debatter i regi av andre og uformelle møter med viktige aktører i hele verdikjeden som er med å bygge helsenæring”, sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

 

Radforsk har allerede evaluert årets deltagelse på Arendalsuka og bestemt at vi skal tilbake også neste år i 2020.

“Vi har et unikt konsept med podkastene som vi ser både politikere og andre aktører ser verdien av. Det er også viktig for oss å være tilstede på en politisk arena for å jobbe for å bedre rammevilkårene for helsenæringen i Norge genrelt, og spesielt den som omhandler vårt felt, kreft”, sier Einarsson.

 

Her finner du både stream (video) og podkastenen fra Arendasluka:

“Helsenæring – dette skal vi bli best på!”

 

“Genterapi som kreftbehandling”