Anette Weyergang viser PCI-teknologien til Erna Solberg. Foto: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Radforsk tildeler midler til syv forskningsprosjekter innen PDT/PCI

I år tildeler Radforsk totalt 1, 25 millioner kroner for videre utvikling av syv fremragende forskningsprosjekter innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering. Read this article in English below.

 

Radforsk er en eviggrønn investor som investerer i selskaper som utvikler kreftbehandling, og deler av overskuddet fra investeringene skal kanaliseres tilbake til kreftforskning

«Vi har totalt gitt 200 millioner kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. 25 millioner kroner er gitt til forskning innen PDT/PCI så langt. I år tildeler vi syv ulike prosjekter støtte på totalt 1,25 millioner kroner», sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

Radforsk mottok syv søknader totalt til søknadsfristen 1. mars 2020. Alle prosjektene fikk tildelt midler.

Søknadene er vurdert av eksterne fagfolk.

 

Forskerne som har fått støtte til sin forskning innen PDT/PCI i 2020 er:

 • Anette Weyergang er tildelt NOK 300 000 til prosjektet: “Photochemical Internalization: Development of a novel tumor-specific protein toxin to defeat aggressive and resistant cancers”
 • Beáta Grallert is granted NOK 100 000 for the project: “Cancer-specific bioluminescence-PDT”
 • Judith Jing Wen Wong er tildelt NOK 100 000 til prosjektet “Light-enhanced targeting of immunosuppressive tumor cells”
 • Kirsten Sandvig og Tore Geir Iversen er tildelt NOK 200.000 til prosjektet «Drug-loaded Photosensitizer-Chitoscan Nanoparticles for cominatorial Chemo- and Photodynamic cancer therapy»
 • Mouldy Sioud er tildelt NOK 200.00 til prosjektet “Antibody- and peptide-targeted photodynamic therapy to kill cancer cells”
 • Qian Peng og Henry Hirschberg er tildelt NOK 50 500 til prosjektet “Improved therapy of brain tumors by PDT induced anti-tumor immune responses”
 • Qian Peng er tildelt 300 000 til prosjektet “Photopheresis of patients with Crohn’s disease using 5-aminolevulinic acid”


Les hvem som fikk støtte i 2019 her.

 

Fakta:

PDT/PCI:

Kreftforskning innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering går ut på å bruke lys til å behandle kreft direkte sammen med andre legemidler, eller levere legemidler som kan behandle kreft inn i celler eller organer.

Radforsk:

 • Radforsk har til i dag generert en fondsverdi på 600 millioner kroner og 200 millioner kroner er tilbakeført til kreftforskning. Verdiene er skapt basert på et lån på 1 millioner kroner i 1986
 • 200 millioner kroner er i denne perioden kanalisert tilbake til forskerne som Radforsk har bidratt til å kommersialisere idéene til
 • 25 millioner kroner er så langt bevilget forskning innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI). Totalt skal Radforsk bevilge 40 millioner kroner til forskning innen disse fagområdene

 


Granted PDT/PCI projects 2020

Radforsk has granted seven research projects a total amount of MNOK 1,25 to further develop exciting research projects within photodynamic treatment and photochemical internalization.

 

Radforsk is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment.

‘Radforsk has ploughed NOK 200 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. Of these, NOK 25 million, have gone to research in PDT/PCI. This year we grant seven projects a total of NOK 1,25 million,’ says Jónas Einarsson, CEO of Radforsk.

Radforsk had received a total of seven applications by the deadline on 1 March. All projects were allocated funding.

The applications have been assessed by external experts.

 

The researchers who have received funding for PDT/PCI research in 2019 are:

 • Anette Weyergang is granted NOK 300 000 to the project: “Photochemical Internalization: Development of a novel tumor-specific protein toxin to defeat aggressive and resistant cancers”
 • Beáta Grallert is granted NOK 100 000 for the project: “Cancer-specific bioluminescence-PDT”
 • Judith Jing Wen Wong is granted NOK 100 000 to the project “Light-enhanced targeting of immunosuppressive tumor cells”
 • Kirsten Sandvig and Tore Geir Iversen are granted NOK 200.000 to the project «Drug-loaded Photosensitizer-Chitoscan Nanoparticles for cominatorial Chemo- and Photodynamic cancer therapy»
 • Mouldy Sioud is granted NOK 200.00 to the project “Antibody- and peptide-targeted photodynamic therapy to kill cancer cells”
 • Qian Peng and Henry Hirschberg are granted NOK 50 500 to the project “Improved therapy of brain tumors by PDT induced anti-tumor immune responses”
 • Qian Peng is granted 300 000 to the project “Photopheresis of patients with Crohn’s disease using 5-aminolevulinic acid”


Read about the projects that was funded in 2019 here. 

 

Facts:

PDT/PCI:

Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer to cells or organs.

Radforsk:

 • Since its formation in 1986, Radforsk has generated NOK 600 million in fund assets and channelled NOK 200 million to cancer research, based on a loan of NOK 1 million in equity back in 1986.
 • During this period, NOK 200 million have found its way back to the researchers whose ideas Radforsk has helped to commercialise.
 • NOK 25 million have gone to research in photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). In total, NOK 40 million will be awarded to this research.

 

Jónas Einarsson portrettintervjuet i Finansavisen

Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk, ble lørdag 8. februar portrettintervjuet i Finansavisen.

 

Intervjuet vinkler på hvordan Einarsson har klart å omdanne 1 million kroner i lån fra Radiumhospitalet til en verdi av 1 milliard i aksjer for Radforsk, samtidig som 200 millioner kroner så langt er generert tilbake til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus.

Les hele intervjuet her.

Avisen omtaler Einarsson som “biotek-gudfar” og “børsens ukjente biotek-konge”, og forklarer hvordan Einarsson har gått fram for å utvikle Radforsk, Oslo Cancer Cluster og de 13 selskapene som i dag er i porteføljen på denne måten:

 

“Så alt er ikke Einarssons verk, men har er uten tvil arkitekten bak Radforsk og Oslo Cancer Cluster. Da han for 20 år siden ble ansatt i forskningstiftelsen hadde han en klar idé. Han ville ikke drive et kontor som solgte lisenser til store farmasiselskaper.

Einarsson ville skape selskapene selv. Og det manglet ikke på advarsler.

– Få trodde vi skulle greie å utvikle en klynge av norske selskaper innen helsenæringen. Vi hadde ingen lokomotiver, ble det sagt.

Men Einarsson ville ikke ha lokomotiver.

– Verdien vi hadde var selvstendige forskere som forfulgte de beste mulighetene for sin spisskompetanse. Vi ønsket jo ikke et lokomotiv som vi kunne koble oss på. Vi ville være Thomastoget og kjøre vår egen vei.”

 

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark: Kraftsenter for utvikling av kreftbehandling

Vi ønsker å utvide Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark med nærmere 50.000 m² de neste fem til syv årene. Målet er å utvikle enda bedre kreftbehandling til det beste for kreftpasienter, i tett samarbeid med økosystemet rundt parken.

 

Av Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk og initiativtaker til Oslo Cancer Cluster, Oslo Cancer Cluster Inkubator og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

 

Den 24. august 2015 åpnet Statsminister Erna Solberg Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. I sin tale sa hun:

«Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark vil fylle en viktig rolle i utforming av fremtidens kreftbehandling.»

Og med det gikk startskuddet gikk for et unikt samarbeid mellom kreftforskere, klinikere, lærere, elever, forretningsutviklere og en rekke andre profesjoner som trengs for å utvikle morgendagens kreftbehandling.

Felles for alle oss som jobber her, er at vi har én visjon: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og miljøet rundt med Radiumhospitalet og Institutt for Kreftforskning, skal være et internasjonalt kraftsenter for utvikling av kreftbehandling.

 

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er en suksess

Fem år etter åpningen så lever vi ut denne visjonen hver dag. Jeg vil tørre å påstå at det vi har bidratt til er en suksess:

 • Oslo Cancer Cluster Incubator huser i dag ni oppstartsbedrifter, og vi jobber tett med syv andre som sitter andre steder og som det ikke er plass til
 • Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark sine 24 private og offentlige leietakere ønsker mer plass da de stadig utvider sin virksomhet
 • Ullern videregående skole er en av de best søkte skolene i Oslo, og øker stadig elevtallet. Elevene på skolen får tilbud om å delta i det skolefaglige samarbeidet med Oslo Cancer Cluster, for å utdanne morgendagens forskere og entreprenører. Høsten 2019 startet Forskerlinja, et unikt tilbud til skoleelever i Oslo om fordypning i biomedisinske fag

Dette er bare inne i Innovasjonsparken. I området rundt oss skjer det unike ting som endrer måten pasienter med kreft blir behandlet på om få år:

 • I 2023 åpner det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet med et spesialisert protonsenter
 • Institutt for Kreftforskning blir stadig videreutviklet under kyndig ledelse av professor Kjetil Taskén. De dyktige forskerne ved instituttet leverer daglig internasjonalt, anerkjent forskning
 • Oslo universitetssykehus er som eneste sykehus i Skandinavia akkreditert som et «Komplett kreftsenter», «Comprehensive Cancer Center». Akkrediteringen krever konstant utvikling av forskning, infrastruktur og behandling

Likevel er ikke tingenes tilstand rosenrød. I media kan vi nesten daglig lese diskusjoner om hvorvidt kreftbehandlingen pasienter i Norge tilbys er den beste. Min påstand er at vi har mye å gå på. For å gi bedre kreftbehandling må vi satse tungt på å utvikle:

 • Molekylær diagnostikk
 • Celle- og genterapi
 • Presisjonsmedisin
 • Behandling av antibiotikaresistens

 

Ønsker å utvide med 50.000 m²

På bakgrunn av den suksessen vi har hatt med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark så langt, og behovet for å styrke kreftomsorgen ytterligere, ønsker vi de neste fem til syv årene å utvide Oslo Innovasjonsparken med nær 50.000 m². Den første utvidelsen vil være på 7000 m². Prosjekteringen starter i år, og selve bygget vil ligge mellom Innovasjonsparken og Institutt for Kreftforskning.

Utvidelsen av Innovasjonsparken er et viktig tilskudd til planene om å utvikle Oslo som en kunnskapshovedstad, Oslo Science City. Vi er i tillegg et levende eksempel på at privat-offentlig samarbeid er veien å gå for å bygge en bærekraftig helsenæring, slik Stortingsmeldingen om helsenæring slår fast.

Norsk kreftforskning er i verdensklasse. Våre 15 bedrifter i Radforsk-porteføljen er spunnet ut av denne forskningen. Vi har enorme ambisjoner om at vi kan bidra enda mer til utviklingen av morgendagens kreftbehandling – til det beste for kreftpasienter over hele verden.

Som Statsminister Erna Solberg sa i sin tale den 24. august 2015:

«Kloke hoder og nye ideer, studenter og professorer, nordmenn og utlendinger, gründere og ansatte. Samlet med ett felles mål: å bedre behandlingen til de om lag 30.000 nordmenn som blir diagnostisert med kreft hvert år.»

 Det er like sant i dag.

Anette Weyergang viser PCI-teknologien til Erna Solberg. Foto: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

PDT/PCI application grant

Radforsk will distribute funding to photodynamic therapy and photochemical internalization (PDT/PCI) related research. Application deadline is March 1st 2020.

In 2020 a total of MNOK 1,25 will be distributed. The maximum amount given to a project is NOK 300.000. Employees at the Oslo University Hospital are welcome to apply.

Please see more details here: Guidelines for resources to PDT/PCI related research.

Applications, containing a description of the project, can be sent to:
Bente Prestegård: bp@radforsk.no

If you have received a grant for PDT/PCI projects previously, you must provide a project report with your new application.

Here you may read more on the projects funded last year.

Kaare R. Norum has died

Kaare R. Norum died on Friday 22 November 2019, at an age of 86 years.

Memorial message by:

Jónas Einarsson (CEO of RADFORSK)
Ketil Widerberg (General Manager of Oslo Cancer Cluster)
Øyvind Kongstun Arnesen (Chairman of the Board of Oslo Cancer Cluster)

Photo: Gunnar Kopperud

 

Kaare R. Norum was a professor of nutrition and interested in the connection between our diets and the risk of developing cancer. Norum was a driving force behind gathering the scattered cancer research environments in Oslo.

Norum initiated Oslo Cancer Cluster in 2006, together with Jónas Einarsson, CEO of RADFORSK. At the time, Norum and Einarsson realised that a natural cluster within oncology had developed around the Norwegian Radium Hospital.

The old Ullern Upper Secondary School was back then located on the premises next to the Norwegian Radium Hospital. When the old school was due to be refurbished, Norum and Einarsson had an idea. They wanted to build a new school instead, which would become more than just an ordinary school.

Norum signed the collaboration agreement with the school in 2008. During the following years, Norum, the cluster and the school worked so that the school could become part of a completely new innovation park. In this new building, cancer research would unite the school, the research environments and industry.

Making the dream a reality was at times arduous, but in the end, it was worth it. The old school was torn down in the spring of 2012 and Oslo Cancer Cluster Innovation Park was officially opened in August 2015.

The big auditorium in Ullern Upper Secondary School today is aptly named after Kaare Norum. He will always be the man that the students – the researchers of the future – will be inspired by.

Kaare Norum will be remembered as an ambitious man, who always wished to create new opportunities for science and development. He was generous and he promoted both people and projects.

He was a source of inspiration and support in the work with developing Oslo Cancer Cluster, and he meant a lot to us. He was a part of the board of Oslo Cancer Cluster as an honorary member since the establishment in 2006. He was also, during many years, an important mentor for Jónas Einarsson.

Kaare Norum was forthright and not afraid to challenge established truths or formalities when he looked for support in his most important issues. Lucky for us, in Oslo Cancer Cluster, we were one of his important issues.

Rest in peace, Kaare Norum.

 

 

Kaare R. Norum (24 December 1932 – 22 November 2019)

Norum was the principal of the University of Oslo from 1999 to 2001.

He wrote about 300 scientific articles and was known internationally for his research on nutrition. He also wrote several books in popular science and course books about health and nutrition.

Norum was Commander of the Royal Norwegian Order of Saint Olav and of the Swedish Royal Order of the Pole Star.

 

Vi feirer episode 100!

Torsdag 7. november kl 15 feirer vi episode 100 av podkasten Radium. Dette gjør vi med en live innspilling på Kulturhuset i Oslo med gjester og mat&drikke. Vi håper så mange som mulig vil komme og feire med oss.

Se mer info på Facebook.

Investinor investerer i vår porteføljebedrift Hubro Therapeutics AS

Hubro Therapeutics er et av de nyeste tilskuddene i Radforsk sin portefølje. Bedriften ble stiftet sent i 2018, og daglig leder er Jon Amund Eriksen, kjent fra Targovax.

 

I august 2019 investerte Investinor 1,4 MNOK i det nystartede biotechselskapet Hubro Therapeutics AS.

Nedenfor er pressemeldingen Investinor sendte ut i forbindelse med dette:

Hubro utvikler en teknologiplattform for kreftvaksiner rettet mot mage- og tykktarmskreft. Kreftvaksiner er en form for immunterapi som angriper kreftceller ved å fremme immunrespons hos kreftpasienter. Dette er et felt det er forsket på i mange tiår, men hvor det kommersielle gjennombruddet har tatt tid. Norge antas å ligge langt fremme både på forsknings- og utviklingssiden, og det er i dag flere kreftvaksineselskaper notert på Oslo Børs.

Teknologien til Hubro springer ut fra et tidligere forskningssamarbeid mellom Norsk Hydro og Radiumshospitalet. Hubro blir det tredje selskapet etter Targovax og Ultimovacs som igangsetter et utprøvingsløp basert på funn fra dette forskningsprosjektet. Selskapets founder og CEO, Jon Amund Eriksen, har vært sentral i dette prosjektet og har lang erfaring innen både R&D og operativ virksomhet fra bl.a. Targovax.

Investeringen i Hubro gjøres sammen med matchepartner Radforsk som del av Investinors tidligfaseordning innen helse. I tillegg deltar flere forretningsengler i emisjonen som totalt er på 6,8 millioner kroner. Beløpet skal dekke Hubros prekliniske program.

Dette er første gang Investinor koinvesterer med Radforsk som er en uavhengig stiftelse med evergreen struktur som spesialiserer seg på investeringer innen onkologi. Radforsk har inngående kjennskap til kreftvaksinefeltet gjennom tidligere investeringer, og kan vise til å ha tatt en rekke onkologiselskaper som Nordic Nanovector, Photocure, PCI Biotech og Targovax fra preklinikk til børs. Nylig ble dessuten et av Radforsks porteføljeselskap, OncoImmunity, kjøpt opp av et større japansk teknologiselskap.

“Hubros meget erfarne grunder samt en svært kompetent koinvestor på feltet var avgjørende for at vi valgte å gå inn såpass tidlig i Hubro. Vi er godt fornøyde med å ha gjort vår første investering sammen med Radforsk som vi anser som et av de ledende investeringsmiljøene innen onkologi i Europa”, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør i Investinor.

Arendalsuka 2019: Helsenæring og genterapi

Radforsk var på Arendalsuka 2019 og arrangerte to live podkaster sammen med andre aktører innen helsenæring. I tillegg deltok administrerende direktør Jónas Einarsson i en rekke debatter og andre møter.

 

I år arrangerte vi podkast om helsenæring sammen med LMI, Janssen, Novartis og Forskningsrådet, samt en podkast om bruk av genterapi som kreftbehandling sammen med Kreftforeningen og Bioteknologirådet.

 

“Arendalsuka er en viktig arena å være tilstede på for Radforsk. Vi har etablert en viktig plattform med våre live podkaster her nede som trekker mye folk og blir sett og hørt i ettertid. Arendalsuka er og en viktig arena for debatter i regi av andre og uformelle møter med viktige aktører i hele verdikjeden som er med å bygge helsenæring”, sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

 

Radforsk har allerede evaluert årets deltagelse på Arendalsuka og bestemt at vi skal tilbake også neste år i 2020.

“Vi har et unikt konsept med podkastene som vi ser både politikere og andre aktører ser verdien av. Det er også viktig for oss å være tilstede på en politisk arena for å jobbe for å bedre rammevilkårene for helsenæringen i Norge genrelt, og spesielt den som omhandler vårt felt, kreft”, sier Einarsson.

 

Her finner du både stream (video) og podkastenen fra Arendasluka:

“Helsenæring – dette skal vi bli best på!”

 

“Genterapi som kreftbehandling”

Japansk teknologigigant kjøper OncoImmunity AS

Radforsk sitt porteføljeselskap OncoImmunity AS ble 29. juli solgt til den japanske teknologigiganten NEC Corporation (NEC). OncoImmunity AS vil bli et datterselskap av NEC og vil nå fra nå av hete NEC OncoImmunity AS.

 

«Dette er en virkelig stor dag for Radforsk som tidligfase investor. Vi har arbeidet med OncoImmunity AS siden 2015. Vi sto bak den den første emisjonen i 2016 og har som største eier vært dypt involvert i utviklingen av selskapet,», sier Anders Tuv. Tuv er investeringsdirektør i Radforsk og har vært arbeidende styreleder i OncoImmunity AS fram til i dag.

Tuv har vært ansvarlig for gjennomføringen av salgsprosessen mot det japanske storkonsernet NEC Corporation på vegne av aksjonærene. Aksjonærene er fornøyd med transaksjonen og verdiskapingen den har realisert for dem.

NEC er en global leder innen IT integrasjon og nettverksteknologier med over 110 000 ansatte totalt. I mai i år lanserte selskapet sin strategi for utvikling av legemidler basert på kunstig intelligens, AI. NEC skriver i en pressemelding at oppkjøpet av norske OncoImmunity AS vil styrke NEC sin satsing på utvikling av persontilpassede immunterapier.

«Det er åpenbart utfordrende å selge et selskap til et så stort og profesjonelt system som NEC. De gjør svært grundige forundersøkelser, stiller strenge kvalitetskrav til de selskapene de kjøper og gjennomfører oppkjøpsprosesser med høy grad av profesjonalitet. I Radforsk er vi kompromissløse på å investere i kvalitet og profesjonalitet i alle ledd i de selskapene vi investerer i, både i utviklingsfasen og i forbindelse med transaksjoner. Jeg tror det er avgjørende for å lykkes på vegne av aksjonærene med å få i stand suksessfulle transaksjoner med de største og mest sofistikert aktørene i denne industrien», sier Tuv.

 

Stor anerkjennelse for selskapet og det norske kreftmiljøet
OncoImmunity AS har utviklet en software som kan brukes til både å identifisere pasientspesifikke mål for persontilpassede immunterapier, og til å forbedre utvelgelsen av pasienter til kliniske studier. Selskapet tilbyr produktet som en tjeneste til både globale legemiddelfirmaer og biotekselskaper, og melder i forbindelse med oppkjøpet at denne forretningsmodellen videreføres.

«Det er en stor anerkjennelse at en global aktør som NEC ser verdien av produktet og kompetansen vi har utviklet i OncoImmunity AS, og at de kjøper selskapet for å styrke sin satsning og utvikling av AI-drevet kreftbehandling. Dette er også en anerkjennelse av det vi får til i Norge på kreftområdet, og viser at Radforsk har forutsetninger for å utvikle tidligfaseselskaper til betydelige globale posisjoner innenfor den digitale / AI-drevne delen av industrien. Vi mener NEC vil være en god eier fremover, og ønsker virksomheten lykke til i den videre utviklingen», sier Tuv.

NEC OncoImmunity AS holder til i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og er en del av miljøet i Oslo Cancer Cluster Incubator.

Se mer:

NEC Corporation

www.nec.com

NEC OncoImmunity AS:

www.oncoimmunity.com

 

 

 

 

Japanese technology giant buys OncoImmunity AS

Radforsk’s portfolio company OncoImmunity AS was on July 29th sold to the Japanese technology giant NEC Corporation (NEC). OncoImmunity AS will become a subsidiary of NEC and will now operate under the name NEC OncoImmunity AS.

 

‘This is truly a great day for Radforsk as an early-phase investor. We have worked with OncoImmunity AS since 2015. We were behind the first share issue in 2016, and as its biggest owner we have been deeply involved in the company’s development,’ says Anders Tuv. Mr Tuv is Investment Director of Radforsk and has been executive chair of OncoImmunity AS until today.

 

Mr Tuv has been responsible for managing the sales process in relation to the Japanese group NEC Corporation on behalf of the shareholders. The shareholders are happy with the transaction and the value creation that was realised through it.

NEC is a global leader in the field of IT integration and network technologies, and the group employs more than 110,000 people. In May this year, the company launched its strategy for drug development based on artificial intelligence (AI). NEC writes in a press release that the acquisition of the Norwegian company OncoImmunity AS will strengthen NEC’s individualised immunotherapy programme.

‘It is of course a challenge to sell a company to such a large and professional system as NEC. They are very thorough in their initial examinations, set strict quality requirements for the companies they acquire and conduct the acquisition process in a highly professional manner. Radforsk maintains an uncompromising focus on investing in quality and professionalism throughout the companies we invest in, both during their development phase and in connection with subsequent transactions. I believe this to be crucial to succeeding in bringing about successful transactions with the biggest and most sophisticated industry players on behalf of the shareholders,’ says Mr Tuv.

 

Important recognition of the company and the Norwegian cancer research community
OncoImmunity AS has developed a software capable of selecting patient-specific targets for personalised immunotherapies and improving the selection of patients for clinical trials. The company provides this product as a service to global pharmaceutical companies as well as biotech companies, and stated in connection with the acquisition that this business model will be continued.

‘It is a huge recognition that such a global player as NEC sees the value of the product and expertise that have been developed in OncoImmunity AS and buys the company to strengthen their own investments in and development of AI-driven cancer treatment. It is also a recognition of what Norway is achieving in the field of cancer research, and it shows that Radforsk has what it takes to develop early-phase companies into significant global positions within the digital/AI-driven part of the industry. We believe that NEC will be a good owner going forward, and we wish the enterprise the very best in its future development,’ says Mr Tuv.

NEC OncoImmunity AS is based in Oslo Cancer Cluster Innovation Park and is part of the Oslo Cancer Cluster Incubator environment.

 

For more information, see:

 

NEC Corporation

www.nec.com

 

NEC OncoImmunity AS:

www.oncoimmunity.com