Helsenæring – hva nå?

15. oktober arrangerer Radforsk, LMI, Novartis og Janssen et webinar og en podkastinnspilling om helsenæring i Norge og veien videre:

Helsenæring – Hva nå? Kliniske studier og privat-offentlig samarbeid i koronaens tid

Tid: Torsdag 15. oktober kl 14:30 – 16:00
Følg webcasten her

Det vil bli lagt ut en podkastepisode i regi av podkasten Radium etter eventet er ferdig.

Bakgrunn:

I november 2019 ble den lenge etterspurte Stortingsmeldingen om helsenæring vedtatt.

Over statsbudsjettet 2020 kom det en tildeling på 75 millioner til kliniske studier, persontilpasset medisin og privat-offentlig samarbeid innen helsenæring. Men er dette nok, og går det fort nok?

God politikk for helsenæringen henger nøye sammen med god pasientbehandling, men har alle skjønt det? Har koronapandemien vekket en ny bevissthet om viktigheten av å satse på helsenæring, både for å ha god beredskap, men også fordi vi kontinuerlig vil være avhengig av innovasjon innen dette feltet?

Antallet kliniske studier gikk ned i 2019 også, som det har gjort i mange år før, innføring av nye legemidler tar lang tid og vi ligger langt bak våre naboland i innføring av persontilpasset medisin. Må det være sånn? Kan vi ikke satse slik svenskene og danskene gjør, og bestemme oss for at helsenæring, det er en næring vi skal leve av i Norge?

 

Program:

14:30 – 14:40
Podkasten Radium introduserer tema

Møteledere:
• Jónas Einarsson, administrerende direktør Radforsk
• Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig Radforsk

 

14:40 – 15:05
Kliniske studier
Norge har opplevd en nedgang i kliniske studier i en årrekke til tross for bred mobilisering fra både myndigheter, sykehus og industri.
Skyldes det den strenge norske innkjøpspolitikken av legemidler, manglende infrastruktur eller andre forhold? Helse- og omsorgsdepartement jobber med en handlingsplan for kliniske studier, tar den de riktige grepene?

Deltagere:
• Lars-Petter Strand, medisinsk sjef Novartis
• Åslaug Helland, kliniker, utprøver på en rekke kliniske studier og kreftlege, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus
• Barbra Suter, Janssen
• Maiken Engelstad, avdelingsleder i Helse- og omsorgsdepartementet, ansvarlig for handlingsplan for kliniske studier

 

15:05 – 15:20
Svenskene og danskene har skjønt at de må satse på livsvitenskap – hva kan vi lære av dem?

«Sverige skal være en ledende nasjon innen livsvitenskap.» Dette er marsjordren til Jenni Nordborg. Nordborg er direktør og nasjonal koordinator for det svenske livsvitenskapskontoret, som er en del av den svenske regjeringen.

• Jenni Nordborg, direktør og nasjonal koordinator for det svenske livsvitenskapskontoret

Danskene har på kort tid etablert et “Nationalt Genomcenter, hvor de blant annet tilbyr helgenomsekvensering for å legge til rette for innføring av persontilpasset medisin.

• Video Nationalt Genomcenter

Hva kan vi lære av disse satsingene i Norge?

 

15:20 -15:50
Paneldebatt: Hva nå helsenæring?
Ledende eksperter og politikere på feltet debatterer momentene som er kommet opp om hva som må til for å få fart på helsenæringen i Norge.

Deltagere:
• Anne Grete Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
• Tuva Moflag, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, medlem av Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget
• Kristin Clemet, leder av Tankesmien Civita
• Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI

15:50 – 16:00
Oppsummering