Pål Selbo til topps i PCI/PDT tildeling

I år bevilger Radforsk Investeringsstiftelse totalt 4,95 millioner kroner for videre utvikling av fem fremragende forskningsprosjekter innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering. Kreftforsker Pål Selbo mottar 3,75 millioner alene til sitt prosjekt. 

 

Read this article in English below.

Radforsk Investeringsstiftelse er en eviggrønn investor som investerer i selskaper som utvikler kreftbehandling. Deler av overskuddet fra investeringene skal kanaliseres tilbake til kreftforskning.

-Vi har totalt gitt 205 millioner kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. Av dette er 32 millioner kroner gitt til forskning innen PDT/PCI så langt. I år tildeler vi fem ulike prosjekter støtte på totalt 4,95 millioner kroner, sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk Investeringsstiftelse.

I år er et av prosjektene tildelt hele 3,75 millioner kroner over tre år. Det er et prosjekt som ledes av forsker Pål Selbo ved Institutt for Kreftforskning med tittelen «Novel Photobiological Strategies Counteracting Tumour Immune Escape».

–Dette er spennende forskning med målsetning om å anvende PCI-teknologien innen immunterapi. Pål har lang erfaring som forsker på feltet, så det er gøy at han gikk helt til topps med denne søknaden, sier Einarsson.

 

Pål Selbo er forsker ved Institutt for Kreftforskning. Bilde: Oslo universitetssykehus.

– Det er fantastisk hyggelig og veldig motiverende å motta så stor støtte fra Radforsk. Dette gjør at jeg endelig kan få realisert dette prosjektet, sier Pål Selbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerne som har fått støtte til sin forskning innen PDT/PCI i 2021 er:

  • Anette Weyergang
  • Beáta Grallert
  • Mouldy Sioud
  • Pål Selbo
  • Petras Juzenas

Radforsk mottok seks søknader innen søknadsfristen 15. januar 2021. Søknadene er vurdert av eksterne fagfolk.

 

Fakta:

PDT/PCI:

Kreftforskning innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering går ut på å bruke lys til å behandle kreft direkte sammen med andre legemidler, eller levere legemidler som kan behandle kreft inn i celler eller organer.

 


Granted PDT/PCI projects 2021

 

Radforsk Investment Foundation has granted five research projects a total amount of MNOK 4.95 to further develop exciting research projects within photodynamic treatment and photochemical internalization. Cancer researcher Pål Selbo receives 3.75 MNOK for his project.

 

Radforsk Investment Foundation is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment.

‘Radforsk has ploughed NOK 205 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. Of these, NOK 32 million, have gone to research in PDT/PCI. This year we grant five projects a total of NOK 4.95 million,’ says Jónas Einarsson, CEO of Radforsk Investment Foundation.

Radforsk had received a total of six applications by the deadline of 15. January 2021. The applications have been assessed by external experts.

This year, one of the projects has been awarded a total of NOK 3.75 million over three years. It is a project led by researcher Pål Selbo at the Department of Cancer Research entitled «Novel Photobiological Strategies Counteracting Tumor Immune Escape».

‘This is exciting research with the aim of applying PCI technology in issues such as immunotherapy. Pål has extensive experience as a researcher in the field, so it’s fun that he went all the way to the top with this application,’ says Einarsson.

 

 

 

Pål Selbo er forsker ved Institutt for Kreftforskning. Bilde: Oslo universitetssylehus.

‘It is fantastic and very motivating to receive such great support from Radforsk. This means that I can finally realize this project,’ says Pål Selbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

The researchers who have received funding for PDT/PCI research in 2021 are:

  • Anette Weyergang
  • Beáta Grallert
  • Mouldy Sioud
  • Pål Selbo
  • Petras Juzenas

 

Facts:

PDT/PCI:

Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer to cells or organs.