Radforsk tildeler midler til syv forskningsprosjekter innen PDT/PCI

I år tildeler Radforsk totalt 1, 25 millioner kroner for videre utvikling av syv fremragende forskningsprosjekter innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering. Read this article in English below.

 

Radforsk er en eviggrønn investor som investerer i selskaper som utvikler kreftbehandling, og deler av overskuddet fra investeringene skal kanaliseres tilbake til kreftforskning

«Vi har totalt gitt 200 millioner kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. 25 millioner kroner er gitt til forskning innen PDT/PCI så langt. I år tildeler vi syv ulike prosjekter støtte på totalt 1,25 millioner kroner», sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

Radforsk mottok syv søknader totalt til søknadsfristen 1. mars 2020. Alle prosjektene fikk tildelt midler.

Søknadene er vurdert av eksterne fagfolk.

 

Forskerne som har fått støtte til sin forskning innen PDT/PCI i 2020 er:

 • Anette Weyergang er tildelt NOK 300 000 til prosjektet: “Photochemical Internalization: Development of a novel tumor-specific protein toxin to defeat aggressive and resistant cancers”
 • Beáta Grallert is granted NOK 100 000 for the project: “Cancer-specific bioluminescence-PDT”
 • Judith Jing Wen Wong er tildelt NOK 100 000 til prosjektet “Light-enhanced targeting of immunosuppressive tumor cells”
 • Kirsten Sandvig og Tore Geir Iversen er tildelt NOK 200.000 til prosjektet «Drug-loaded Photosensitizer-Chitoscan Nanoparticles for cominatorial Chemo- and Photodynamic cancer therapy»
 • Mouldy Sioud er tildelt NOK 200.00 til prosjektet “Antibody- and peptide-targeted photodynamic therapy to kill cancer cells”
 • Qian Peng og Henry Hirschberg er tildelt NOK 50 500 til prosjektet “Improved therapy of brain tumors by PDT induced anti-tumor immune responses”
 • Qian Peng er tildelt 300 000 til prosjektet “Photopheresis of patients with Crohn’s disease using 5-aminolevulinic acid”


Les hvem som fikk støtte i 2019 her.

 

Fakta:

PDT/PCI:

Kreftforskning innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering går ut på å bruke lys til å behandle kreft direkte sammen med andre legemidler, eller levere legemidler som kan behandle kreft inn i celler eller organer.

Radforsk:

 • Radforsk har til i dag generert en fondsverdi på 600 millioner kroner og 200 millioner kroner er tilbakeført til kreftforskning. Verdiene er skapt basert på et lån på 1 millioner kroner i 1986
 • 200 millioner kroner er i denne perioden kanalisert tilbake til forskerne som Radforsk har bidratt til å kommersialisere idéene til
 • 25 millioner kroner er så langt bevilget forskning innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI). Totalt skal Radforsk bevilge 40 millioner kroner til forskning innen disse fagområdene

 


Granted PDT/PCI projects 2020

Radforsk has granted seven research projects a total amount of MNOK 1,25 to further develop exciting research projects within photodynamic treatment and photochemical internalization.

 

Radforsk is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment.

‘Radforsk has ploughed NOK 200 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. Of these, NOK 25 million, have gone to research in PDT/PCI. This year we grant seven projects a total of NOK 1,25 million,’ says Jónas Einarsson, CEO of Radforsk.

Radforsk had received a total of seven applications by the deadline on 1 March. All projects were allocated funding.

The applications have been assessed by external experts.

 

The researchers who have received funding for PDT/PCI research in 2019 are:

 • Anette Weyergang is granted NOK 300 000 to the project: “Photochemical Internalization: Development of a novel tumor-specific protein toxin to defeat aggressive and resistant cancers”
 • Beáta Grallert is granted NOK 100 000 for the project: “Cancer-specific bioluminescence-PDT”
 • Judith Jing Wen Wong is granted NOK 100 000 to the project “Light-enhanced targeting of immunosuppressive tumor cells”
 • Kirsten Sandvig and Tore Geir Iversen are granted NOK 200.000 to the project «Drug-loaded Photosensitizer-Chitoscan Nanoparticles for cominatorial Chemo- and Photodynamic cancer therapy»
 • Mouldy Sioud is granted NOK 200.00 to the project “Antibody- and peptide-targeted photodynamic therapy to kill cancer cells”
 • Qian Peng and Henry Hirschberg are granted NOK 50 500 to the project “Improved therapy of brain tumors by PDT induced anti-tumor immune responses”
 • Qian Peng is granted 300 000 to the project “Photopheresis of patients with Crohn’s disease using 5-aminolevulinic acid”


Read about the projects that was funded in 2019 here. 

 

Facts:

PDT/PCI:

Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer to cells or organs.

Radforsk:

 • Since its formation in 1986, Radforsk has generated NOK 600 million in fund assets and channelled NOK 200 million to cancer research, based on a loan of NOK 1 million in equity back in 1986.
 • During this period, NOK 200 million have found its way back to the researchers whose ideas Radforsk has helped to commercialise.
 • NOK 25 million have gone to research in photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). In total, NOK 40 million will be awarded to this research.