Ultimovacs henter inn 125 millioner

Vårt porteføljeselskap Ultimovacs sikrer finansiering til videre utvikling av kreftvaksine ved å hente inn 125 millioner kroner. Selskapet er nå priset til 675 millioner.

 

Kreftvaksineselskapet Ultimovacs AS henter NOK 125 millioner til videre dokumentasjon av vaksinen til behandling av kreft og en utredning av om vaksinen også kan utvikles til å brukes som en forebyggende kreftvaksine. Eksisterende aksjonærer og ansatte investerer NOK 100 millioner og et fåtall nye investorer bidrar med NOK 25 millioner.

 

Ønsker å utvikle forbyggende vaksine

De midlene som nå er hentet inn skal blant annet brukes til gjennomføring av en ny studie hvor selskapets kreftvaksine, UV1, skal prøves i en kombinasjon med annen immunterapi som samlet øker immunsystemets mulighet til å bekjempe kreft. Studien skal gi et datagrunnlag som bekrefter at det er riktig å gjennomføre de siste, store studiene før søknad om registrering av vaksinen som nytt legemiddel.

«Vi er godt fornøyd med at vi har fått nødvendig kapital for å realisere neste steg i utviklingsplanen for selskapet», sier styreleder Ketil Fjerdingen.

Ultimovacs vurderer også hvordan vaksinen kan kombineres med annen vaksineteknologi slik at vaksinen i tillegg til å benyttes behandlende kan brukes til å forebygge kreft hos personer med spesielt høy risiko for å utvikle kreftsykdom.

«Vi følger systematisk med på hvordan det går med pasientene fra de tre første fase I-studiene. Vi har nå fulgt disse pasientene i noen år, og det går bedre med dem enn det som er vanlig for tilsvarende pasienter. Vi ser dette som klare signaler på at vaksinen har evne til å bekjempe kreft. Dette er grunnlaget for å fortsette dokumentasjonen av vaksinen som en teknologiplattform hvor den kan bidra i behandling av mange krefttyper i ulike kombinasjoner med andre legemidler. Vi har styrket staben med flere erfarne og svært kompetente medarbeidere, og vil bygge selskapet videre i 2018», sier Øyvind Kongstun Arnesen som er administrerende direktør i Ultimovacs AS.

 

Mulig børsnotering om et år

Ultimovacs er verdsatt til NOK 675 millioner før innhenting av ny kapital. DNB Markets og Arctic Securities har bistått selskapet som finansielle rådgivere og tilretteleggere av transaksjonen.

«Vi vil nå starte forberedelser til en mulig børsnotering av Ultimovacs i løpet av 12-18 måneder, slik at flere fremtidige finansieringsalternativer kan vurderes nærmere», avslutter styreleder Ketil Fjerdingen.

 

 

Om Ultimovacs

Ultimovacs AS er et norsk selskap som arbeider med å utvikle immunterapi mot kreft i form av en universell kreftvaksine. I dag har selskapet 10 ansatte som holder til i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ved Radiumhospitalet. Selskapet har avsluttet tre fase-I-studier som har dokumentert vaksinens sikkerhet og evne til å aktivere immunsystemet. Selskapet arbeider systematisk mot søknad om registrering av vaksinen som nytt kreftlegemiddel. Ultimovacs største eiere er Gjelsten Holding AS, Inven2 AS, Canica AS, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Sundt AS, Langøya Invest AS, og Watrium AS.

www.ultimovacs.com

 

Kilde: Ultimovacs