Ultimovacs med vellykket børsnotering

Vårt porteføljeselskap  Ultimovacs ASA har hentet inn 370 millioner kroner i en overtegnet emisjon, og ble notert på Oslo Børs 3. juni

 

Investorer viste stor interesse for Ultimovacs ved noteringen på Oslo Børs og emisjonen ble overtegnet. Store norske og internasjonale institusjonelle investorer er kommet inn som nye aksjonærer i selskapet. Blant de nye, store aksjonærene er også spesialiserte helsefond. Ultimovacs opplevde en bred interesse for tegning av aksjer og selskapet vil ved notering ha omkring 1.500 aksjonærer.

«Det er svært gledelig for norsk helsenæring og for Ultimovacs at nasjonale og internasjonale investorer viser selskapet denne tilliten. I dagens usikre marked er det ekstra hyggelig med så stor interesse, både fra internasjonale investorer og småsparere. Jeg ser fram til å følge selskapet videre», sier Jonas Einarsson, styreleder i Ultimovacs og administrerende direktør i Radforsk.

Midlene Ultimovacs henter inn ved børsnoteringen skal finansiere selskapets utviklingsplan for den universelle kreftvaksinen UV1.