Vaccibody inngår Norges største lisensavtale

Radforsk sitt porteføljeselskap Vaccibody inngikk 1. oktober 2020 norgeshistoriens største lisensavtale innen bioteknologi noensinne. Avtalen er med det svært anerkjente immunterapiselskapet Genentech, som er en del av Roche-gruppen.

 

Avtalen mellom Vaccibody og Genentech er en verdensomspennende lisens- og samarbeidsavtale om utvikling av persontilpassete kreftvaksiner basert på Vaccibodys vaksine VB.10.NEO.

Avtalen går over flere år og kan utløse inntil 6,7 milliarder kroner gjennom forskuddsbetaling, milepælsutbetalinger og delbetalinger. I tillegg til dette vil Vaccibody få royalities på salg av produkter i markedet.

Dette er en den beste avtalen Vaccibody kunne fått. Det er den persontilpassede vaksineteknologien som er lisensiert ut til Genentech, resten av plattformteknologien og produktkandidatene beholder Vaccibody rettighetene til. I tillegg er avtalen den beste valideringen Vaccibodys plattformteknologi kunne fått. Den viser hvilket potensiale som ligger i denne teknologien innen utvikling av andre typer kreftvaksiner og vaksiner mot infeksjonssykdommer, sier Anders Tuv. Tuv er styreleder i Vaccibody og investeringsdirektør i Radforsk.

Analytiker Lars Mørland Knudsen i Arctic Securities omtaler avtalen som den viktigste i bioteknologi-Norge siden Algeta, og referer til 2013 da det globale biofarmasøytiske selskapet Bayer kjøpte Algeta for nær 18 milliarder kroner.

 

Genentech beste tenkelige partner
VB.10.NEO er et konsept for helt persontilpassete neoantigenkreftvaksiner som Vaccibody har utviklet og prøver ut i en fase Ib studie. Pasienter med flere ulike kreftformer, som hode- og halskreft, nyrekreft og melanom for å nevne noen, er med i denne studien.

Hver pasient får sin helt tilpassede vaksine basert på analyser av de enkelte kreftsvulstene. Selskapet la fram interimdata fra studien i november i fjor 2019 som var lovende.

Genentech er den best tenkelige partneren vi kunne fått for Vaccibody. Selskapet er ledende i verden innen persontilpassede vaksiner, sier Tuv.

Tuv er dypt imponert over administrerende direktør Michael Engsig og gründer, forskningssjef og president Agnete B. Fredriksen.

Avtaler som dette materialiserer seg kun om det blir levert på verdensklassenivå, sier Tuv.

 

Børsnoteres på Merkur Market
Den 7. oktober ble Vaccibody notert på Merkur Market, som er en del av Oslo Børs sin handelsplass. Fram til nå har selskapet vært listet på NOTC-listen som er et handelsstøttesystem for unoterte aksjer.

I forbindelse med noteringen skriver Oslo Børs på sine nettsider at «Vaccibody sender biotek til værs på Oslo Børs». Markedsverdien til Vaccibody var på 17, 58 milliarder da de ble notert med en NOTC-sluttkurs på 62 kroner. Vaccibody er dermed det selskapet med klart høyest markedsverdi på børsen. Aker BioMarine, på andre plass, hadde til sammenligning en markedsverdi på 9,17 milliarder samme dag.

Nyheten om avtalen med Genentech har fått massiv oppmerksomhet i både Norge og verden forøvrig, se lenker til noen artikler under.

Michael Engsig og Agnete B. Fredriksen kommer i podkasten Radium 14. oktober for å fortelle om avtalen med Genentech og selskapets videre arbeid.

 


Pressemeldingene om avtalene og strategien videre:

Noen av nyhetene om avtalen fra norsk og internasjonal presse: