Vi er på Arendalsuka

Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse skal delta på tre debatter under Arendalsuka.

Det er viktige og aktuelle temaer som kliniske studier, et todelt helsevesen og norske kreftpasienters tilgang til den best mulige kreftbehandling, som Einarsson skal være med å debattere.

Hør Einarsson her i Arendal: 

Sustainable, Innovative Healthcare
Tirsdag 15. aug kl 15 – 16:30 på Clarion Hotel Tyholmen

Et bredt panel skal her diskutere hvordan vi kan oppnå et bærekraftig helsevesen, ikke kun i Norge, men også internasjonalt.
Program og mer info finner du her.

 

Kliniske studier i Norge
Torsdag 17. aug kl 9:00 – 11:00 på Arendal sykehus

Dagens Medisin Arena på Arendal sykehus tar for seg status for kliniske studier i Norge og presenterer blant annet en ny rapport om kliniske helseforskning i Norge.
Program og mer info finner du her.

 

Et Columbi egg for folkehelsa og velferdssamfunnet
Torsdag 17.august kl 11:00 – 12:00 på Blom restaurant

Seminaret skal diskutere hvordan legemiddelnæringen kan bidra positivt til både økt sysselsetting og innovasjon i helsevesenet i en framtid hvor den norske velferdsmodellen er under press.
Program og mer info finner du her.

 

Vi tvitrer fra alle debattene – følg oss på Twitter på @radforsk.