Anette Weyergang viser PCI-teknologien til Erna Solberg. Foto: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

PDT/PCI application grant

Radforsk will distribute funding to photodynamic therapy and photochemical internalization (PDT/PCI) related research. Application deadline is March 1st 2020.

In 2020 a total of MNOK 1,25 will be distributed. The maximum amount given to a project is NOK 300.000. Employees at the Oslo University Hospital are welcome to apply.

Please see more details here: Guidelines for resources to PDT/PCI related research.

Applications, containing a description of the project, can be sent to:
Bente Prestegård: bp@radforsk.no

If you have received a grant for PDT/PCI projects previously, you must provide a project report with your new application.

Here you may read more on the projects funded last year.

Kaare R. Norum has died

Kaare R. Norum died on Friday 22 November 2019, at an age of 86 years.

Memorial message by:

Jónas Einarsson (CEO of RADFORSK)
Ketil Widerberg (General Manager of Oslo Cancer Cluster)
Øyvind Kongstun Arnesen (Chairman of the Board of Oslo Cancer Cluster)

Photo: Gunnar Kopperud

 

Kaare R. Norum was a professor of nutrition and interested in the connection between our diets and the risk of developing cancer. Norum was a driving force behind gathering the scattered cancer research environments in Oslo.

Norum initiated Oslo Cancer Cluster in 2006, together with Jónas Einarsson, CEO of RADFORSK. At the time, Norum and Einarsson realised that a natural cluster within oncology had developed around the Norwegian Radium Hospital.

The old Ullern Upper Secondary School was back then located on the premises next to the Norwegian Radium Hospital. When the old school was due to be refurbished, Norum and Einarsson had an idea. They wanted to build a new school instead, which would become more than just an ordinary school.

Norum signed the collaboration agreement with the school in 2008. During the following years, Norum, the cluster and the school worked so that the school could become part of a completely new innovation park. In this new building, cancer research would unite the school, the research environments and industry.

Making the dream a reality was at times arduous, but in the end, it was worth it. The old school was torn down in the spring of 2012 and Oslo Cancer Cluster Innovation Park was officially opened in August 2015.

The big auditorium in Ullern Upper Secondary School today is aptly named after Kaare Norum. He will always be the man that the students – the researchers of the future – will be inspired by.

Kaare Norum will be remembered as an ambitious man, who always wished to create new opportunities for science and development. He was generous and he promoted both people and projects.

He was a source of inspiration and support in the work with developing Oslo Cancer Cluster, and he meant a lot to us. He was a part of the board of Oslo Cancer Cluster as an honorary member since the establishment in 2006. He was also, during many years, an important mentor for Jónas Einarsson.

Kaare Norum was forthright and not afraid to challenge established truths or formalities when he looked for support in his most important issues. Lucky for us, in Oslo Cancer Cluster, we were one of his important issues.

Rest in peace, Kaare Norum.

 

 

Kaare R. Norum (24 December 1932 – 22 November 2019)

Norum was the principal of the University of Oslo from 1999 to 2001.

He wrote about 300 scientific articles and was known internationally for his research on nutrition. He also wrote several books in popular science and course books about health and nutrition.

Norum was Commander of the Royal Norwegian Order of Saint Olav and of the Swedish Royal Order of the Pole Star.

 

Vi feirer episode 100!

Torsdag 7. november kl 15 feirer vi episode 100 av podkasten Radium. Dette gjør vi med en live innspilling på Kulturhuset i Oslo med gjester og mat&drikke. Vi håper så mange som mulig vil komme og feire med oss.

Se mer info på Facebook.

Investinor investerer i vår porteføljebedrift Hubro Therapeutics AS

Hubro Therapeutics er et av de nyeste tilskuddene i Radforsk sin portefølje. Bedriften ble stiftet sent i 2018, og daglig leder er Jon Amund Eriksen, kjent fra Targovax.

 

I august 2019 investerte Investinor 1,4 MNOK i det nystartede biotechselskapet Hubro Therapeutics AS.

Nedenfor er pressemeldingen Investinor sendte ut i forbindelse med dette:

Hubro utvikler en teknologiplattform for kreftvaksiner rettet mot mage- og tykktarmskreft. Kreftvaksiner er en form for immunterapi som angriper kreftceller ved å fremme immunrespons hos kreftpasienter. Dette er et felt det er forsket på i mange tiår, men hvor det kommersielle gjennombruddet har tatt tid. Norge antas å ligge langt fremme både på forsknings- og utviklingssiden, og det er i dag flere kreftvaksineselskaper notert på Oslo Børs.

Teknologien til Hubro springer ut fra et tidligere forskningssamarbeid mellom Norsk Hydro og Radiumshospitalet. Hubro blir det tredje selskapet etter Targovax og Ultimovacs som igangsetter et utprøvingsløp basert på funn fra dette forskningsprosjektet. Selskapets founder og CEO, Jon Amund Eriksen, har vært sentral i dette prosjektet og har lang erfaring innen både R&D og operativ virksomhet fra bl.a. Targovax.

Investeringen i Hubro gjøres sammen med matchepartner Radforsk som del av Investinors tidligfaseordning innen helse. I tillegg deltar flere forretningsengler i emisjonen som totalt er på 6,8 millioner kroner. Beløpet skal dekke Hubros prekliniske program.

Dette er første gang Investinor koinvesterer med Radforsk som er en uavhengig stiftelse med evergreen struktur som spesialiserer seg på investeringer innen onkologi. Radforsk har inngående kjennskap til kreftvaksinefeltet gjennom tidligere investeringer, og kan vise til å ha tatt en rekke onkologiselskaper som Nordic Nanovector, Photocure, PCI Biotech og Targovax fra preklinikk til børs. Nylig ble dessuten et av Radforsks porteføljeselskap, OncoImmunity, kjøpt opp av et større japansk teknologiselskap.

“Hubros meget erfarne grunder samt en svært kompetent koinvestor på feltet var avgjørende for at vi valgte å gå inn såpass tidlig i Hubro. Vi er godt fornøyde med å ha gjort vår første investering sammen med Radforsk som vi anser som et av de ledende investeringsmiljøene innen onkologi i Europa”, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør i Investinor.

Arendalsuka 2019: Helsenæring og genterapi

Radforsk var på Arendalsuka 2019 og arrangerte to live podkaster sammen med andre aktører innen helsenæring. I tillegg deltok administrerende direktør Jónas Einarsson i en rekke debatter og andre møter.

 

I år arrangerte vi podkast om helsenæring sammen med LMI, Janssen, Novartis og Forskningsrådet, samt en podkast om bruk av genterapi som kreftbehandling sammen med Kreftforeningen og Bioteknologirådet.

 

“Arendalsuka er en viktig arena å være tilstede på for Radforsk. Vi har etablert en viktig plattform med våre live podkaster her nede som trekker mye folk og blir sett og hørt i ettertid. Arendalsuka er og en viktig arena for debatter i regi av andre og uformelle møter med viktige aktører i hele verdikjeden som er med å bygge helsenæring”, sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

 

Radforsk har allerede evaluert årets deltagelse på Arendalsuka og bestemt at vi skal tilbake også neste år i 2020.

“Vi har et unikt konsept med podkastene som vi ser både politikere og andre aktører ser verdien av. Det er også viktig for oss å være tilstede på en politisk arena for å jobbe for å bedre rammevilkårene for helsenæringen i Norge genrelt, og spesielt den som omhandler vårt felt, kreft”, sier Einarsson.

 

Her finner du både stream (video) og podkastenen fra Arendasluka:

“Helsenæring – dette skal vi bli best på!”

 

“Genterapi som kreftbehandling”

Japansk teknologigigant kjøper OncoImmunity AS

Radforsk sitt porteføljeselskap OncoImmunity AS ble 29. juli solgt til den japanske teknologigiganten NEC Corporation (NEC). OncoImmunity AS vil bli et datterselskap av NEC og vil nå fra nå av hete NEC OncoImmunity AS.

 

«Dette er en virkelig stor dag for Radforsk som tidligfase investor. Vi har arbeidet med OncoImmunity AS siden 2015. Vi sto bak den den første emisjonen i 2016 og har som største eier vært dypt involvert i utviklingen av selskapet,», sier Anders Tuv. Tuv er investeringsdirektør i Radforsk og har vært arbeidende styreleder i OncoImmunity AS fram til i dag.

Tuv har vært ansvarlig for gjennomføringen av salgsprosessen mot det japanske storkonsernet NEC Corporation på vegne av aksjonærene. Aksjonærene er fornøyd med transaksjonen og verdiskapingen den har realisert for dem.

NEC er en global leder innen IT integrasjon og nettverksteknologier med over 110 000 ansatte totalt. I mai i år lanserte selskapet sin strategi for utvikling av legemidler basert på kunstig intelligens, AI. NEC skriver i en pressemelding at oppkjøpet av norske OncoImmunity AS vil styrke NEC sin satsing på utvikling av persontilpassede immunterapier.

«Det er åpenbart utfordrende å selge et selskap til et så stort og profesjonelt system som NEC. De gjør svært grundige forundersøkelser, stiller strenge kvalitetskrav til de selskapene de kjøper og gjennomfører oppkjøpsprosesser med høy grad av profesjonalitet. I Radforsk er vi kompromissløse på å investere i kvalitet og profesjonalitet i alle ledd i de selskapene vi investerer i, både i utviklingsfasen og i forbindelse med transaksjoner. Jeg tror det er avgjørende for å lykkes på vegne av aksjonærene med å få i stand suksessfulle transaksjoner med de største og mest sofistikert aktørene i denne industrien», sier Tuv.

 

Stor anerkjennelse for selskapet og det norske kreftmiljøet
OncoImmunity AS har utviklet en software som kan brukes til både å identifisere pasientspesifikke mål for persontilpassede immunterapier, og til å forbedre utvelgelsen av pasienter til kliniske studier. Selskapet tilbyr produktet som en tjeneste til både globale legemiddelfirmaer og biotekselskaper, og melder i forbindelse med oppkjøpet at denne forretningsmodellen videreføres.

«Det er en stor anerkjennelse at en global aktør som NEC ser verdien av produktet og kompetansen vi har utviklet i OncoImmunity AS, og at de kjøper selskapet for å styrke sin satsning og utvikling av AI-drevet kreftbehandling. Dette er også en anerkjennelse av det vi får til i Norge på kreftområdet, og viser at Radforsk har forutsetninger for å utvikle tidligfaseselskaper til betydelige globale posisjoner innenfor den digitale / AI-drevne delen av industrien. Vi mener NEC vil være en god eier fremover, og ønsker virksomheten lykke til i den videre utviklingen», sier Tuv.

NEC OncoImmunity AS holder til i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og er en del av miljøet i Oslo Cancer Cluster Incubator.

Se mer:

NEC Corporation

www.nec.com

NEC OncoImmunity AS:

www.oncoimmunity.com

 

 

 

 

Japanese technology giant buys OncoImmunity AS

Radforsk’s portfolio company OncoImmunity AS was on July 29th sold to the Japanese technology giant NEC Corporation (NEC). OncoImmunity AS will become a subsidiary of NEC and will now operate under the name NEC OncoImmunity AS.

 

‘This is truly a great day for Radforsk as an early-phase investor. We have worked with OncoImmunity AS since 2015. We were behind the first share issue in 2016, and as its biggest owner we have been deeply involved in the company’s development,’ says Anders Tuv. Mr Tuv is Investment Director of Radforsk and has been executive chair of OncoImmunity AS until today.

 

Mr Tuv has been responsible for managing the sales process in relation to the Japanese group NEC Corporation on behalf of the shareholders. The shareholders are happy with the transaction and the value creation that was realised through it.

NEC is a global leader in the field of IT integration and network technologies, and the group employs more than 110,000 people. In May this year, the company launched its strategy for drug development based on artificial intelligence (AI). NEC writes in a press release that the acquisition of the Norwegian company OncoImmunity AS will strengthen NEC’s individualised immunotherapy programme.

‘It is of course a challenge to sell a company to such a large and professional system as NEC. They are very thorough in their initial examinations, set strict quality requirements for the companies they acquire and conduct the acquisition process in a highly professional manner. Radforsk maintains an uncompromising focus on investing in quality and professionalism throughout the companies we invest in, both during their development phase and in connection with subsequent transactions. I believe this to be crucial to succeeding in bringing about successful transactions with the biggest and most sophisticated industry players on behalf of the shareholders,’ says Mr Tuv.

 

Important recognition of the company and the Norwegian cancer research community
OncoImmunity AS has developed a software capable of selecting patient-specific targets for personalised immunotherapies and improving the selection of patients for clinical trials. The company provides this product as a service to global pharmaceutical companies as well as biotech companies, and stated in connection with the acquisition that this business model will be continued.

‘It is a huge recognition that such a global player as NEC sees the value of the product and expertise that have been developed in OncoImmunity AS and buys the company to strengthen their own investments in and development of AI-driven cancer treatment. It is also a recognition of what Norway is achieving in the field of cancer research, and it shows that Radforsk has what it takes to develop early-phase companies into significant global positions within the digital/AI-driven part of the industry. We believe that NEC will be a good owner going forward, and we wish the enterprise the very best in its future development,’ says Mr Tuv.

NEC OncoImmunity AS is based in Oslo Cancer Cluster Innovation Park and is part of the Oslo Cancer Cluster Incubator environment.

 

For more information, see:

 

NEC Corporation

www.nec.com

 

NEC OncoImmunity AS:

www.oncoimmunity.com

 

 

 

 

Live podkast Arendalsuka 2019: “Helsenæring – dette skal vi bli best på!”

Radforsk arrangerer i samarbeid med LMI, Janssen, Novartis og Forskningsrådet en live innspilling av podkasten Radium fra Arendalsuka 2019: “Helsenæring – dette skal vi bli best på!” Er du på Arendalsuka så gå ikke glipp av dette arrangementet. Er du ikke, så strømmer vi det live.

 

 • Tid: Onsdag 14. august kl. 09:00 – 10:30, frokostservering fra 08:30
 • Sted: Thon Hotel Arendal, møterom Smalsund
 • Lenke til strømming: www.facebook.com/radforsk

 

Helsenæringen er en global næring hvor det ikke nytter å være best i breddeidrett. Skal Norge som et lite land komme på kartet og tiltrekke oss internasjonale investeringer og samarbeid, så må vi bli best der vi kan. Vi må tenke nisjer, spisse oss og ta de grepene som gjør at vi blir best. Kliniske studier og helsedata er to områder hvor vi innen nisjer kan bli verdensledende – men hvordan kommer vi oss dit? Er vi der allerede på noen områder? Hva må til for å ta steget opp i verdenseliten?

I podkasten Radium direkte fra Arendalsuka har vi invitert inn ledende klinikere, representanter fra firmaer og politikere til å ta debatten om veien videre fra Stortingsmeldingen om helsenæringen til virkeligheten.

 

Program:

9:00 – 9:05
Podkasten Radium introduserer tema

Møteledere:

Jónas Einarsson, administrerende direktør Radforsk
Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig Radforsk

 

9:05 – 9:25
Helsedata

I årevis har vi hørt om det norske datagullet, men er det fremdeles bare gråstein under bakken siden vi aldri kommer så langt at vi får utnyttet det? Dette er et område som er høyaktuelt for investering fra utenlandske firmaer i privat-offentlig samarbeid med stor nytte for helsesektoren. Men hva skal vi satse på og hvordan?

Deltagere:

 • Veronika Barrabes, administrerende direktør Novartis og styreleder i LMI
 • Giske Ursin, administrerende direktør Kreftregisteret
 • Andreas Stensvold, avdelingsleder kreftklinikken, Sykehuset i Østfold

 

9:25 – 9:50
Kliniske studier 

Antallet kliniske studier i Norge går ned til tross for stor innsats og politisk vilje til å få flere studier til Norge. Bør vi satse på avanserte kliniske studier, f.eks innen CAR-T, celleterapi og andre områder der vi har ledende fagfolk og fagområder? Eller er INSPIRE-prosjektet i Kreftregisteret nøkkelen? Hvilke grep bør helse- og omsorgsdepartementet ta i sin handlingsplan om kliniske studier som kommer i 2020?

Deltagere:

 • Fredrik Schjesvold, overlege Oslo universitetssykehus og leder Oslo myelomatosesenter
 • Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen Nordic
 • Maiken Engelstad, avdelingsleder i Helse- og omsorgsdepartementet

9:50 – 9:55
Lederskap: Holdning og kulturendring
Thomas Hoholm, førsteamanuensis, Institutt for Strategi og Entreprenørskap, BI

 

9:55 – 10:25
Paneldebatt:
Hvordan skal vi bli best på kliniske studier og helsedata for å bygge helsenæringen videre? Stortingsmeldingen om helsenæring peker på noen grep som kan løfte næringen, som å invitere næringslivet inn, satse på privat-offentlig samarbeid og endre kulturen i helse- og omsorgssektoren. Men blir vi best av dette?

Deltagere:

 • Jan Frich, direktør medisin og helsefag i Helse Sør-Øst
 • Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, LMI
 • Ruth Grung, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
 • Torill Eidsheim, stortingsrepresentant Høyre
 • Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsliv og teknologi i Forskningsrådet


10:25 – 10:30
Oppsummering

 

Arendalsuka 2019//Kreftbehandling med genterapi – hvor går vi?

I samarbeid med Kreftforeningen og Bioteknologirådet skal Radforsk ha live innspilling av podkasten Radium under Arendalsuka 2019.

 

Vi har med oss et knippe fagfolk og politikere til å fortelle mer om genterapi, samt diskutere bruk av behandlingene i Norge framover. Og vi spør dem: Kan dette bli vår nisje innen helsenæringen globalt, og hva skal til for at genterapirevolusjonen skal komme norske pasienter til gode?

Tid: Torsdag 15. august kl. 13 – 14:30
Sted: Lillle Andevinge

Vi strømmer arrangementet live også, samt legger ut podkast i ettertid.

Følg med på oppdateringer på Facebook her.

 

 

 

 

 

Anette Weyergang viser PCI-teknologien til Erna Solberg. Foto: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Radforsk bevilger 4,5 millioner kroner til kreftforskning

Radforsk er en eviggrønn investor som investerer i selskaper som utvikler kreftbehandling. Siden oppstarten i 1986 har Radforsk kanalisert 200 millioner kroner av overskuddet tilbake til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. I år får fire forskere totalt 4,5 millioner kroner, hvorav Anette Weyergang får 3,75 millioner kroner over tre år.

Read this article in English below

 

«Jeg er kjempeglad for denne tildelingen. Vi forskere må selv finne finansiering til våre prosjekter. Det prosjektet jeg har søkt og fått tildelt midler til nå, hadde jeg ikke finansiering til», sier Anette Weyergang. Hun er prosjektgruppeleder og seniorforsker i gruppen til Kristian Berg.

Berg sin gruppe forsker innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI). Radforsk sitt porteføljeselskap PCI Biotech er spunnet ut av forskningen til denne gruppen.

Weyergang er den første forskeren noensinne som får en bevilgning på flere millioner kroner over flere år fra Radforsk.

«Vi har totalt gitt 200 millioner kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, hvorav 25 millioner kroner er gitt til forskning innen PDT/PCI så langt. Tidligere har vi bevilget mindre beløp til flere forskere, men vi ønsker nå å spisse noe av bevilgningen til prosjekter vi har tro på», sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

Radforsk mottok åtte søknader totalt til søknadsfristen 15. februar, og søknadene er vurdert av eksterne fagfolk.

 

Ny bruk av PCI-teknologien

PCI-teknologien går ut på å levere legemidler og andre molekyler inn til kreftcellene, for så å frigjøre dem ved hjelp av lys. På denne måten sikrer man en målrettet behandling av kreft hos pasienter, med færre bivirkninger.

Weyergang skal bruke midlene fra Radforsk til å forske på hvorvidt PCI-teknologien kan brukes til å gjøre målrettet kreftbehandling enda mer målrettet.

«I prosjektet skal vi finne en metode for å levere antistoffer inn til kreftceller ved hjelp av PCI-teknologien. Dette har aldri blitt gjort før, og kan åpne helt nye dører for bruk avteknologien om vi lykkes», sier Weyergang.

Hun skal i første omgang konsentrere seg om glioblastom, den den mest alvorlige formen for hjernekreft, som er resistent mot både kjemoterapi og stråling, og har en veldig høy dødelighet.

«Dette er translasjonsforskning, så det er lenge til vi eventuelt kan prøve ut forskningen vår i mennesker. Nå skal vi bruke både cellelinjer fra glioblastom og forsøksdyr for å teste ut hypotesen vår. Det gjør vi for å etablere et såkalt «proof of concept» som er nødvendig for å gå videre i klinisk testing», sier Weyergang.

 

De andre forskerne som har fått støtte til sin forskning innen PDT/PCI i 2019 er:

 • Kristian Berg og Henry Hirschberg Beckman: 207.500 kroner
 • Qian Peng: 300.000 kroner
 • Mpuldy Sioud: 300.000 kroner

 

Fakta:

PDT/PCI:

Kreftforskning innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering går ut på å bruke lys til å behandle kreft direkte sammen med andre legemidler, eller levere legemidler som kan behandle kreft inn i celler eller organer.

 

Radforsk:

 

 • Radforsk har siden stiftelsen i 1986 generert en fondsverdi på 600 millioner kroner  og kanalisert 200 millioner kroner til kreftforskning basert på et lån på 1 millioner kroner i egenkapital tilbake i 1986
 • 200 millioner kroner er i denne perioden kanalisert tilbake til forskerne som Radforsk har bidratt til å kommersialisere idéene til
 • 25 millioner kroner er gitt til forskning innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI) så langt. Totalt skal 40 MNOK bevilges denne forskningen

 


Radforsk to invest NOK 4.5 million in cancer research

Radforsk is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment. Since its start-up in 1986, Radforsk has ploughed NOK 200 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. This year, four researchers will be awarded a total of NOK 4.5 million. One of them is Anette Weyergang, who will receive NOK 3.75 million over a three-year period.

 

‘I’m so happy for this grant. As researchers, we have to find funding for our own projects. I didn’t have any funding for the project I have now applied and been granted funds for,’ says Anette Weyergang. She is a project group manager and senior researcher in Kristian Berg’s group.

Berg’s group conducts research in the field of photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). Radforsk’s portfolio company PCI Biotech is based on this group’s research.

Weyergang is the first researcher ever to be receive several million kroner over several years from Radforsk.

‘We have donated a total of NOK 200 million to cancer research at Oslo University Hospital, of which NOK 25 million have gone to research in PDT/PCI. We have previously awarded smaller amounts to several researchers, but we now want to use some of our funds to focus on projects we believe in,’ says CEO of Radforsk Jónas Einarsson.

Radforsk had received a total of eight applications by the deadline on 15 February, and the applications have been assessed by external experts.

 

New use of PCI technology

PCI is a technology for delivering drugs and other molecules into the cancer cells and then releasing them by means of light. This allows for targeted cancer treatment with fewer side effects for patients.

Weyergang will use the funds from Radforsk to research whether PCI technology can be used to make targeted cancer treatment even more targeted.

‘The project aims to find a method for delivering antibodies to cancer cells using PCI technology. This has never been done before, and if we succeed, it can open up brand possibilities for using this technology,’ says Weyergang.

Initially, she will focus on glioblastoma, which is the most serious form of brain cancer, is resistant to both chemotherapy and radiotherapy and has a very high mortality rate.

‘This is translational research, so human trials are still a long way off. We will now use both glioblastoma cell lines and experimental animals to test our hypothesis. We do this to establish what is called a “proof of concept”, which we need to move on to clinical testing,’ says Weyergang.

 

The other researchers who have received funding for PDT/PCI research in 2019 are:

 • Kristian Berg and Henry Hirschberg Beckman: NOK 207,500
 • Qian Peng: NOK 300,000
 • Mpuldy Sioud: NOK 300,000

 

Facts:

PDT/PCI:

Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer to cells or organs.

 

Radforsk:

 • Since its formation in 1986, Radforsk has generated NOK 600 million in fund assets and channelled NOK 200 million to cancer research, based on a loan of NOK 1 million in equity back in 1986.
 • During this period, NOK 200 million have found its way back to the researchers whose ideas Radforsk has helped to commercialise.
 • NOK 25 million have gone to research in photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). In total, NOK 40 million will be awarded to this research.